Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Micadoklas

In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een plusklas binnen de school. Eén ochtend in de week komen de (hoog)begaafde leerlingen in deze klas.

De lesmethode binnen deze plusklas is gebaseerd op ondernemend onderwijs, waarbij kinderen ruimte krijgen om hun eigen plannetjes te bedenken en om te zetten in werkelijkheid. Dat betekent zo min mogelijk klassikale uitleg en zo veel mogelijk werktijd voor de kinderen. De leerkracht geeft het kader en het leerdoel, daarbinnen hebben de kinderen zo veel mogelijk keuzevrijheid. Zo ontdekken zij hun eigen talenten en worden vindingrijker in het scheppen van kansen voor zichzelf.

De leerlingen van de binnenschoolse plusklas zijn hier aan het testen voor het proefjescircuit dat ze maken rondom het thema geluid. 

diverse factoren

Welke kinderen voor de plusklas in aanmerking komen, hangt af van een aantal factoren. We willen in dit verband benadrukken dat slechts een beperkt aantal kinderen deel kan gaan uitmaken van de plusklas, maar dat er voor alle begaafde leerlingen op school natuurlijk speciale aandacht is, zoals die er ook is voor de kinderen die om allerlei andere redenen extra aandacht en een aangepast lesprogramma nodig hebben.

Daarnaast kan de IB van de school vragen aan de projectgroep Meer- en Hoogbegaafdheid van het samenwerkingsverband om mee te denken en advies te geven. 

scholing

Recent zijn de collega’s van de Anne de Vriesschool ook geschoold op het gebied van meer-en hoogbegaafdheid.

Beide locaties hebben een eigen plusklas.
 
Leerkracht plusklas Deltalaan: Rebekka Elsinga
Leerkracht plusklas Baanhoek West: Jolanda Kruithof