Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Micadoklas

In het schooljaar 2018-2019 zijn we op beide locaties gestart met een klas voor meer- en hoogbegaafde kinderen binnen de school, de Micadoklas. Micado staat voor:

  • Motivatie
  • Inzet
  • Creativiteit
  • Aandacht
  • Doorzettingsvermogen
  • Omgeving

ondernemend onderwijs

De lesmethode binnen deze klas is gebaseerd op ondernemend onderwijs, waarbij kinderen ruimte krijgen om hun eigen plannetjes te bedenken en om te zetten in werkelijkheid. Dat betekent zo min mogelijk klassikale uitleg en zo veel mogelijk werktijd voor de kinderen. De leerkracht geeft het kader en het leerdoel, daarbinnen hebben de kinderen zo veel mogelijk keuzevrijheid. Zo ontdekken zij hun eigen talenten en worden vindingrijker in het scheppen van kansen voor zichzelf.

doelgroep

Welke kinderen voor de Micadoklas in aanmerking komen, hangt af van een aantal factoren. We willen in dit verband benadrukken dat slechts een beperkt aantal kinderen deel kan gaan uitmaken van de micadoklas, maar dat er voor alle begaafde leerlingen op school natuurlijk speciale aandacht is, zoals die er ook is voor de kinderen die om allerlei andere redenen extra aandacht en een aangepast lesprogramma nodig hebben.

Daarnaast kan de IB van de school vragen aan de projectgroep Meer- en Hoogbegaafdheid van het samenwerkingsverband om mee te denken en advies te geven.

Scholing

Recent zijn de collega’s van de Anne de Vriesschool ook geschoold op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

De leerkrachten van de Micadoklassen zijn:

Rebekka Elsinga (bovenbouw)
Veerle van den Adel (onderbouw)