Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

MR

Aan onze school is ook een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit vier ouders/verzorgers en vier personeelsleden. Directeur Jan Willem van Andel en directeur Karin Groenewegen zijn als adviseurs aan de MR verbonden en zijn tijdens de vergaderingen om de beurt aanwezig. 

De MR kan onder andere overleggen met het bestuur, de schoolleiding, het team, de ouderraad, enz. betreffende alle zaken die de school en ouders aangaan. De MR vergadert minimaal vijf keer per jaar. Daarbij bespreken wij diverse dingen die de school en ouders aangaan zoals:

 • actualiteiten
 • de begroting
 • het beleid ten aanzien van de veiligheid
 • risico-inventarisatie
 • het anti-pest protocol
 • de schoolgids
 • het schooljaarplan
 • werkdruk van de leerkrachten

lid worden

Als er een vacature is voor de oudergeleding dan vinden er verkiezingen plaats. U kunt zich kandidaat stellen voor de MR als uw kinderen langer dan één jaar op onze school zitten en bereid bent om uw taak in de raad te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstellingen van de school. Kandidaten die gekozen worden hebben minimaal drie jaar zitting in de MR en zijn eventueel herkiesbaar.

leden van de MR

Namens de ouders:

 • Chris Kuurman (voorzitter): vader van Robin, groep 7b en Kate, groep 5b
 • Cas-Jan Gadella (GMR-lid): vader van Daan, groep 4b en Bodi, Partou kinderopvang Vivaldilaan
 • Steven Mulder: vader van Esa, groep 3a
 • Anneke Poppelaars: moeder van Milan, groep 5a

Namens het personeel:

 • Annamarie Hakkesteegt (groep 5a)
 • Leontien van Tilburg (secretaris) (groep 6b)
 • Marit Hofland (groep 7b)
 • AnneMarie Groenendijk (groep 1b)

GMR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit afgevaardigden van alle scholen die onder de SCOPS vallen. In de GMR hebben zowel een lid van de oudergeleding (Cas-Jan Gadella) als een leerkracht (Annemarie Hakkesteegt) zitting. In de GMR wordt overlegd over onder andere:

 • actualiteiten
 • de vakantieregeling
 • het taakbeleid
 • het personeelsbeleid
 • de huisvesting
 • de begeleiding van nieuwe leerkrachten en PABO-studenten.

Bij de vergaderingen is de voorzitter van het collega van bestuur van de SCOPS aanwezig als adviseur.

Voor vragen en/of informatie kunt u ons bereiken via de e-mail.