Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Groep 8a

Welkom op de pagina van groep 8a. Op deze pagina vindt u handige informatie over de groep. Uiteraard houden wij u gedurende het schooljaar via de Parro app, de nieuwsbrief en de vrijdagmail op de hoogte. Heeft u vragen, dan kunt u altijd even na schooltijd langskomen of telefonisch contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Juf Carine en juf Dana

PARRO APP

Wanneer uw kind bij ons op school start, krijgt u als ouder via de mail een koppelcode. U download de app en voert daar de code in. Via de app ontvangt u actuele informatie. Daarnaast kunt u uw privacy voorkeuren aangeven, ziekmeldingen doorgeven, inschrijven voor oudergesprekken, de agenda bekijken of een berichtje sturen naar de leerkracht(en). Elke vrijdag ontvangt u via de app de weekbrief.

schooltijden

maandag

08.30 - 14.30

dinsdag

08.30 - 14.30

woensdag

08.30 - 12.30

donderdag

08.30 - 14.30

vrijdag *

08.30 - 14.30

 • De periode na de meivakantie tot de herfstvakantie zijn de kinderen op vrijdag om 12.30 uur uit.

binnenkomst kinderen

Om 08.20 uur gaat het hek van het schoolplein open en kunnen de kinderen naar binnen. Ouders nemen afscheid bij het hek. De kinderen lopen rustig het plein op en gaan direct naar binnen waar de leerkracht hen opwacht in het klaslokaal. Er is een pleinwacht om dit te begeleiden.

identiteit

De leerkracht opent en eindigt de dag met gebed. Drie keer per week is er een Bijbelverhaal en maken de kinderen om de week op vrijdag een verwerking.

eten en drinken

Rond 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze. Het eten en drinken nemen ze mee in een rugzak die aan de stoel in de klas wordt gehangen. Op donderdag is het fruit- en groentedag! Deze dag graag alleen fruit of groente meegeven. We draaien een continurooster. Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag op school. We vragen u een gezonde lunch mee te geven. Geen snoepjes.

huiswerk

Leerlingen krijgen bij ons vanaf groep 6 huiswerk. Vanaf groep 6 zit er een opbouw in de hoeveelheid huiswerk en de doelen.

Ons huiswerk heeft altijd een gericht doel, welke we ook met de leerlingen bespreken. Het gaat voornamelijk om:

 • bijdragen aan het zelfstandig plannen en verantwoordelijk zijn
 • leren leren
 • leren presenteren
 • het verlengen van de oefentijd met een bepaald onderwerp

Huiswerk slaat een brug tussen leren thuis en op school.

We geven het huiswerk op via de weekbrief in Parro en noteren het in de klas op het whiteboard. De kinderen krijgen in de klas instructie en zowel u als de kinderen kunnen altijd bij ons terecht als er vragen zijn of problemen.

Het huiswerk is de verantwoordelijkheid van het kind en het kind zal dus in eerste instantie zelf problemen hierbij moeten (leren) oplossen. Van u als ouders wordt gevraagd een positieve houding aan te nemen t.o.v het huiswerk en te zorgen voor een rustige plek in huis om het te maken/leren en indien nodig te helpen bij het plannen en uitvoeren.

In de klas zal het huiswerk besproken of overhoord worden.

Daarnaast is er een doorlopende lijn in het leren presenteren. In groep 5 begint dit met een dit-ben-ik kring. Elk jaar wordt deze opdracht vervolgens verder uitgebouwd (boekenbeurt, spreekbeurt, etc).

alles-apart

Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5 t/m 8. De spellingcategorieën, de werkwoordspelling, de grammaticaregels en de leesstrategieën worden op een overzichtelijke manier uitgelegd en geoefend. De hoofdzaak is taalregels leren en oefenen. Helder en duidelijk.

alles-in-1

Alles-in-1 staat voor integraal onderwijs. De vakken worden niet meer los van elkaar aangeboden, maar d.m.v. thematisch onderwijs komen de vakken in samenhang met elkaar aan bod. De volgende vakken zijn in de methode verwerkt:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Taal
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Engels
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek en drama

taakspel

Met Taakspel stimuleren we gewenst gedrag. Dit verbetert de sfeer in de klas. De leerlingen houden zich beter aan de klassenregels en onrustig en storend gedrag neemt af.

redzaamheid en expressie

’s Middags werken de kinderen aan vakken zoals verkeer, sociale vaardigheden, muziek, drama, tekenen en handvaardigheid.

gym

De gymles is op maandag van 08.30 tot 10.00 uur in Het Crayenest. Daarnaast heeft de groep één keer per week een half uur dans/drama. Als uw kind geen sportkleding én sportschoenen bij zich heeft, dan mag hij/zij in verband met hygiëne en veiligheid niet mee naar de gym.

absentie melden

Als uw kind ziek of afwezig is, dient u dit tussen 08.00 en 08.30 uur aan ons door te geven. Dit kan via de Parro app. Is dit niet mogelijk dan via het e-mailadres van de leerkracht of telefonisch.

VOORLOPIG EN DEFINITIEF EINDADVIES

In november geven we de leerlingen een voorlopig advies op basis van de toetsresultaten, de drempeltoets en de bevindingen van de leerkracht. In februari geven we de leerlingen een definitief advies. Daarin worden, naast bovenstaande, ook de resultaten van de midden groep 8 toetsen meegenomen. We brengen u en uw kind op de hoogte van dit advies in een gesprek.

INFO VO

Gedurende het schooljaar houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van de Open Dagen van de middelbare scholen in onze regio. We adviseren u dit zelf ook goed in de gaten te houden.

schoolkamp

Het schoolkamp is van woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni. Informatie over het schoolkamp, ontvangt u in de loop van dit schooljaar.

musical

Voordat we de basisschool verlaten, voeren we als groep 8 een spetterende musical op. In de laatste week van het schooljaar is de grote uitvoering voor alle ouders en belangstellenden. De exacte datum volgt nog.

zending en adoptie

Elke klas ‘zorgt’ voor een sponsorkindje. Iedere maandagmorgen staat er een bakje klaar om geld te doneren voor ons sponsorkindje.