Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

SCOPS

Onze school gaat uit van en wordt beheerd door de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS). De SCOPS is ontstaan uit een fusie van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht (VCNOP) en de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). Door de nieuwe organisatie SCOPS, worden 7 scholen in stand gehouden, te weten:

sliedrecht

  • Anne de Vriesschool (Deltalaan 200 & Menuet 70)
  • Oranje-Nassauschool (Merwestraat 16)
  • Prins Willem-Alexanderschool (Prof. van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)

papendrecht

  • IKC Beatrix (Van der Palmstraat 8)
  • Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
  • Prins Florisschool (Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
  • Kindcentrum Oranje-Nassau (Leeuwerikstraat 7)

grondslag en doel van de vereniging

De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe genootschappen. Voor de vereniging is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping. De vereniging heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor Christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.

grondslag - lid worden

Bij aanmelding van uw kind op een van de scholen, vragen wij u een verklaring in te vullen, waarin u aangeeft de grondslag van de SCOPS te onderschrijven, dan wel te respecteren. Ook verklaart u hiermee op de hoogte te zijn van de omgangsvormen; respectvol gedrag en taalgebruik, die horen bij de scholen van de vereniging. Een christelijke school tilt zwaar aan haar identiteit en kenmerkt zich door te hechten aan een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Ook u kunt met ons bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit daadwerkelijk ondersteunen. Er is gekozen voor de verenigingsvorm waarbij de betrokkenheid vorm en inhoud krijgt door lid te worden van de vereniging. Voorwaarde voor het lidmaatschap is onder andere het onderschrijven van de grondslag van de SCOPS.

Door de leden van de vereniging wordt de Raad van Toezicht gekozen of herkozen bestaande uit vijf personen. Het bestuurswerk wordt verricht door het college van bestuur. Het aanspreekpunt van de SCOPS is de heer W.J. Dunsbergen, college van bestuur.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SCOPS.