Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Aanmelden LL

Ieder jaar is er een open dag. Ouders zijn dan hartelijk welkom om kennis te maken en om de school te bezichtigen. Aanmelding kan schriftelijk geschieden door middel van het formulier dat de gemeente aan de ouders verstrekt. Met de ouders van nieuw aangemelde leerlingen wordt 2 maanden van tevoren een afspraak gemaakt over de kennismakingsdagen van hun kind. Op de eerste dag na de 4e verjaardag mag het kind definitief naar school. De ouders ontvangen tevens een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt aandacht besteed aan het uitwisselen van informatie betreffende de nieuwe leerling en aan allerlei praktische zaken i.v.m. het naar school gaan, zoals het melk drinken, schooltijden, halen en brengen van het kind, verlof vragen, gymkleding, etc. Tevens krijgen de ouders formulieren uitgereikt, namelijk het inschrijfformulier van de school en een formulier waarmee u geïnformeerd wordt over het lidmaatschap van de VCOPS (Vereniging Christelijk Onderwijs Papendrecht Sliedrecht). U vindt het inschrijfformulier hieronder.
 
Op de eerste kennismakingsdag wordt het kind om 09.00 uur op school verwacht. Samen met de ouder(s) gaat het naar de eigen klas. De ouder(s) mogen dan +/- 30 minuten bij het kind in de klas blijven en gaan daarna naar huis. 
 
Bij de aanmelding van oudere kinderen wordt eenzelfde procedure gevolgd, waarbij echter ook contact wordt opgenomen met de school waar het kind vandaan komt. We adviseren om de overstap van de ene school naar de andere te maken na een vakantieperiode. Om de overstap wat gemakkelijker te maken, komen veel kinderen alvast drie dagdelen met de nieuwe groep meedraaien. De school zorgt ervoor dat een aangemelde leerling ook wordt doorgegeven aan de gemeente, omdat dit wettelijk verplicht is.

Gegevens ouder/verzorger
Aan te melden leerling
Locatie Anne de Vriesschool
Versturen
Locatie Deltalaan

Deltalaan 200
3363 AH Sliedrecht
t: 0184 - 418 892

Aanmelden leerling
Aanmelden
Locatie Baanhoek

Menuet 70
3363 KH Sliedrecht
t: 0184 - 689 337