Plusklas
Deze klas is voor kinderen uit groep 6 t/m 8 van de drie scholen uit Sliedrecht van de VCOPS. Iedere week krijgen zij een ochtend apart les op een manier die recht doet aan hun talenten. De klas heet de WillieWortelWerkgroep. Er wordt gewerkt aan het "leren leren", "leren werken" en "leren leven". De kinderen doen leerspelletjes,"zoek het zelf uit" kaarten, werken uit het boekje "Leren Leren", werken aan een puzzel of ander vraagstuk, werken aan een project, gaan op excursie of luisteren naar een gastspreker.
 
Welke kinderen voor de plusklas in aanmerkingen komen, hangt af van een aantal factoren. Belangrijk hierbij is o.a. het screeningsinstrument “Digitaal Handelings-protocol Hoogbegaafdheid”. Maar ook andere factoren (b.v. de manier waarop het kind in de eigen groep functioneert) zullen een rol spelen. Een toelatingscommissie, waarvan o.a. alle intern begeleiders van de drie scholen deel uitmaken, zal de uiteindelijke keuze maken.
 
We willen in dit verband benadrukken dat slechts een beperkt aantal kinderen deel kan gaan uitmaken van de plusklas, maar dat er voor alle begaafde leerlingen op school natuurlijk speciale aandacht is, zoals die er ook is voor de kinderen die om allerlei andere redenen extra aandacht en een aangepast lesprogramma nodig hebben.

Ga voor een impressie van de plusklas naar de blogpagina van de WillieWortelWerkgroep .