Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Plusklas

binnenschoolse plusklas

In overleg met de IB-er, de leerkrachten en de plusklasleerkrachten, zijn er leerlingen die extra uitdagend werk krijgen. Eens per week komen ze bij de plusklasleerkracht. Op die momenten bespreken we het werk en worden de nieuwe opdrachten uitgelegd. Die opdracht wordt in hun eigen klas uitgewerkt op de momenten dat ze al klaar zijn met het reguliere werk. Veelal wordt dit reguliere werk gecompact, zodat er tijd overblijft voor deze extra uitdagingen.

We werken projectmatig met de methode Eduboek. De kinderen worden uitgedaagd creatief, logisch en kritisch te denken. De projecten eindigen altijd met een slotopdracht, die vaak uitgevoerd wordt voor de andere kinderen van de klas. Die slotopdracht plannen en organiseren ze zelf, onder begeleiding van de plusklasleerkracht.

De leerlingen van de binnenschoolse plusklas zijn hier een proefje aan het testen voor het proefjescircuit dat ze maken rondom het thema geluid. 

buitenschoolse plusklas

Deze klas is voor kinderen uit groep 6 t/m 8 van de drie scholen uit Sliedrecht van de VCOPS. Iedere week krijgen zij een ochtend apart les op een manier die recht doet aan hun talenten. De klas heet de WillieWortelWerkgroep. Er wordt gewerkt aan het "leren leren", "leren werken" en "leren leven". De kinderen doen leerspelletjes,"zoek het zelf uit" kaarten, werken uit het boekje "Leren Leren", werken aan een puzzel of ander vraagstuk, werken aan een project, gaan op excursie of luisteren naar een gastspreker.
 
Welke kinderen voor de plusklas in aanmerkingen komen, hangt af van een aantal factoren. Belangrijk hierbij is o.a. het screeningsinstrument “Digitaal Handelings-protocol Hoogbegaafdheid”. Maar ook andere factoren (b.v. de manier waarop het kind in de eigen groep functioneert) zullen een rol spelen. Een toelatingscommissie, waarvan o.a. alle intern begeleiders van de drie scholen deel uitmaken, zal de uiteindelijke keuze maken.
 
We willen in dit verband benadrukken dat slechts een beperkt aantal kinderen deel kan gaan uitmaken van de plusklas, maar dat er voor alle begaafde leerlingen op school natuurlijk speciale aandacht is, zoals die er ook is voor de kinderen die om allerlei andere redenen extra aandacht en een aangepast lesprogramma nodig hebben.

Ga voor een impressie van de plusklas naar de blogpagina van de WillieWortelWerkgroep ►.

Locatie Deltalaan

Deltalaan 200
3363 AH Sliedrecht
t: 0184 - 418 892

Aanmelden leerling
Aanmelden
Locatie Baanhoek

Menuet 70
3363 KH Sliedrecht
t: 0184 - 689 337