Logo Anne de Vriesschool
Nieuwsbrief
september 2023
Gedicht  0923

Wij wensen alle kinderen een fijne start in het nieuwe schooljaar!

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand september.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

kwink

Op school zijn we weer vliegend van start gegaan. Het is belangrijk om goed met elkaar te beginnen. En dat goed betekent: een groep waarin kinderen voor elkaar opkomen, het beste in elkaar naar boven halen en gewoon aardig zijn voor elkaar. Alleen dan kunnen ze zich veilig voelen en optimaal presteren. Een sterke, gezellige groep komt niet uit de lucht vallen. Daar werken we met zijn allen hard aan. We laten ons daarbij ondersteunen door de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.

Komende weken komen de volgende onderwerpen in de lessen aan bod:

 • een veilige groep
 • het emotiewiel
 • boosheid
 • feedback ontvangen.

Ook thuis kunt u met deze onderwerpen aan de slag door gebruik te maken van de koelkastposter. 

koelkastposter

Kwink KKP nr1

oudermagazine

Mocht u meer willen weten over Kwink en sociaal-emotioneel leren, dan is er ook een digitaal oudermagazine beschikbaar. Hierin leest u ook hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan sociaal-emotioneel leren

startdienst

Van harte nodigen wij u uit om woensdag 6 september de startdienst bij te wonen. We kijken er naar uit om daar samen met jullie allemaal het nieuwe jaar te starten en Gods zegen daarover te vragen.

Het thema van de dienst is: Samen op Reis! Marcel en Lydia Zimmer zijn erbij om samen met ons te zingen! 

 • Tijd: 19.00 - 19.45 uur
 • Locatie: Grote Kerk in Sliedrecht (Kerkbuurt 131) 
Startdienst 23 24 (RGB)

Extra vrije dagen

Noteer alvast in uw agenda!

 • Maandag 13 november
  Studiedag, alle kinderen zijn dan vrij. 
 • Dinsdag 21 mei 2024
  De dinsdag na pinksteren, alle kinderen zijn dan vrij.

Nieuwe rapporten

Afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op een nieuwe vorm van rapporten, die we beter vinden passen bij ons onderwijs en hoe wij de leerlingen zien. We hopen de kinderen in februari zo’n nieuw rapport mee te kunnen geven.

schooltijden en halen en brengen

De schooltijden zoals we afgelopen jaar gewend waren blijven ongewijzigd.

Ook de manier van halen en brengen blijft zoals u en de kinderen nu gewend zijn. Om 8.20 uur gaan de pleinhekken open en lopen de kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders komen in principe niet op het plein, uitgezonderd ouders van kleuters (situatie Deltalaan). Zij kunnen indien gewenst meelopen tot de klassendeur, grenzend aan het schoolplein. Dit brengt veel rust en zorgt dat we om 8.30 uur ook echt kunnen starten.

Omdat we ons voor kunnen stellen dat u het ook leuk vindt om af en toe in de klas te kunnen kijken, organiseert elke klas op voor hen passende momenten in het jaar inloopmomenten en/of tentoonstellingen. U wordt hierover via Parro geïnformeerd. 

zending

In de maanden juli en augustus is er € 130,20 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schooljaar 2023-2024 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Marian-Raquel Meza Avendano uit Bolivia, Sabbir Hossen uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Kazchieca Gers Melegrito uit de Filipijnen.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief | september 2023