Nieuwsbrief | oktober 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

vertrouwenspersoon

Vaak kunnen de eigen ouders, juf of meester de kinderen helpen met hun vraag of probleem. Soms is het moeilijker om iemand te vinden die je vertrouwt.

Op onze school is mw. T. van Leeuwen de vertrouwenspersoon. Aan haar mogen de kinderen altijd hun verhaal vertellen en zal zij hen verder helpen.

Mw. T. van Leeuwen

Talentmiddagen na de herfstvakantie

Na de herfstvakantie starten de talentmiddagen in de bovenbouw. De groepen 5 tot en met 8 gaan vanaf dan ook op vrijdagmiddag tot 14.30 uur naar school. De middag zal in het teken staan van het ontwikkelen van je talent. Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met hart en handen. Leerkrachten en andere betrokkenen geven diverse workshops. Zo zijn er workshops koken en bakken, handletteren, geven sportverenigingen clinics en kunnen de hersens gekraakt worden met het leren van schaken.

materiaalgebruik

Alle kinderen krijgen van school een koptelefoon en een liniaal. Het kan natuurlijk gebeuren dat er per ongeluk of door slijtage een keer iets kapot gaat. School zal deze kapotte materialen eenmalig vervangen. Bij een tweede keer vragen we u om zelf zo snel mogelijk voor vervangend materiaal te zorgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de ouderbijdrage niet verhoogd hoeft te worden. Als materialen met opzet kapot gaan, zal school dit niet vervangen.

In de school / op het plein

Het schooljaar is nu een aantal weken begonnen. Graag herinneren we u aan de afspraak dat er geen ouders op het schoolplein zijn voor en na schooltijd. De kinderen lopen zelfstandig naar hun klas waar de leerkracht is om hen op te vangen. Gedurende het schooljaar zullen er verschillende momenten zijn waarop u welkom bent om een kijkje te nemen in de klas, bijvoorbeeld bij de afsluiting van een thema. Via Parro zal de leerkracht van uw kind u hiervoor uitnodigen.

kinderkrant drechtsteden

Heeft u hem dit schooljaar al gezien, Kinderkrant Drechtsteden? Uw kind ontvangt deze namelijk ook dit jaar op school. Kinderkrant Drechtsteden is speciaal voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, die in groep 5 t/m 8 van de basisschool zitten. 

LEESPLEZIER
Kinderkrant Drechtsteden zorgt voor leesplezier door herkenning. Alle kinderen in de krant zitten op school in Dordrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam of Sliedrecht. De kans is dus groot dat lezers een bekende in de krant zien staan. Of nog leuker; zichzelf!

Leesplezier zorgt voor betere leesvaardigheden. En goede leesvaardigheden zijn van groot belang. 

Verder maakt Kinderkrant Drechtsteden de kinderen meer bekend met de regio waarin zij opgroeien en levert de krant een bijdrage aan het vormen van een eigen mening. 

NIEUWSGIERIG?
Misschien bent u nieuwsgierig naar wat er in Kinderkrant Drechtsteden staat? Uw kind krijgt de krant 10 keer per jaar in de klas en mag de krant mee naar huis nemen.

OOK IN DE KRANT?
De redactie van Kinderkrant Drechtsteden is continu op zoek naar kinderen voor interviews. Heeft uw kind interesse en mag hij of zij in de krant? Stuur een mailtje naar de redactie van de kinderkrant. Op Instagram en Facebook worden ook regelmatig oproepen voor interviews geplaatst. 

Kijk voor meer informatie en eerder verschenen edities op de website van Kinderkrant Drechtsteden. 

Vragen, suggesties of opmerkingen? Linda te Veldhuis (oprichter van Kinderkrant Drechtsteden) is bereikbaar via telefoon of e-mail.

Medezeggenschapsraad

Beste ouders/verzorgers,

Wij willen jullie via deze weg laten weten wie er in de medezeggenschapsraad (MR) zitten en wat wij doen. In de MR zitten acht personen, vier ouders en vier leerkrachten. De directie van de locatie Baanhoek West, Jan Willem van Andel en directie van de locatie Deltalaan, Karin Groenewegen zijn als adviseurs aan de MR verbonden en zijn tijdens de vergaderingen om de beurt aanwezig.

De MR kan onder andere overleggen met het bestuur, de schoolleiding, het team, de ouderraad, enz. betreffende alle zaken die de school en ouders aangaan.

De MR vergadert minimaal vijf keer per jaar. Daarbij bespreken wij diverse dingen die de school en ouders aangaan zoals:

 • actualiteiten
 • de begroting
 • het beleid ten aanzien van de veiligheid
 • risico-inventarisatie
 • het anti-pest protocol
 • de schoolgids
 • het schooljaarplan
 • de werkdruk van de leerkrachten

GMR
Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit afgevaardigden van alle scholen die onder de SCOPS vallen. In de GMR hebben zowel een lid van de oudergeleding als een leerkracht zitting. In de GMR wordt overlegd over onder andere: actualiteiten, de vakantieregeling, het taakbeleid, het personeelsbeleid, de huisvesting en de begeleiding van nieuwe leerkrachten en PABO-studenten. Bij de vergaderingen is de voorzitter van het collega van bestuur van de SCOPS aanwezig als adviseur.

Hierbij de leden van de MR & GMR:

ouders

 • Steven Mulder: vader van Esa, groep 2c
 • Cas-Jan Gadella (GMR-lid): vader van Daan, groep 3a en Bodi, Eigenwijs kinderopvang Vivaldilaan
 • Chris Kuurman (voorzitter): vader van Robin, groep 6a en Kate, groep 4a
 • Anneke Poppelaars: moeder van Milan, groep 4b

Leerkrachten

 • Rebekka Elsinga (groep 5b en Micadoklas)
 • Leontien van Tilburg (secretaris) (groep 6a)
 • Marit Hofland (groep 8a)
 • AnneMarie Groenendijk (groep 1a)

 • Annamarie Hakkesteegt (GMR-lid, groep 7b)

Voor vragen en/of informatie kunt u ons bereiken via de e-mail.

sportmaand sliedrecht 2022

Kinderen van de basisschool leeftijd kunnen een maand gratis snuffelen bij verschillende sport- en beweegaanbieders in Sliedrecht. Op deze manier wil Sportief Sliedrecht kinderen de mogelijkheid geven om kennis te maken met het uitgebreide sportaanbod in onze gemeente, om vervolgens te komen tot een sportkeuze die bij hen past.

Via de website van Sportief Sliedrecht vind u per sportaanbieder de links waar u uw kind voor de gewenste sport(en) en trainingsdag(en) kunt aanmelden.
Let wel op, u dient per activiteit een aanmelding te doen.

Mannaclubs Hervormde gemeente sliedrecht

De Hervormde Gemeente Sliedrecht en de CJV organiseren Mannaclub 2022/2023.

Hou jij van knutselen, spellen en mooie verhalen? Kom dan eens langs! We hebben een gezellige clubruimte waar we in kleine groepen bij elkaar komen. Hier maken we lol en worden er nieuwe vrienden gemaakt.

Je mag altijd binnen lopen. Kijk in de onderstaande flyer wanneer jouw clubuur is.

Je bent van harte welkom. Tot binnenkort!

Kalender komende periode

 • 03-10-22
  Start kinderboekenweek
 • 24 t/m 28-10-22
  Herfstvakantie
 • 31-10 t/m 04-11-22
  Voorlopige adviesgesprekken groep 8
 • 02-11-22
  Dankdag
 • 14 en 17-11-22
  Oudergesprekken (10-minutengesprekken)

zending

Schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Karim Mahmoud Hassan uit Egypte, Sabbir uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Danna Sofia Rojas Rodriguez uit Colombia.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

In september is er € 240,90 opgehaald. Bedankt voor uw bijdrage!

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief oktober 2022