Logo Anne de Vriesschool

Nieuwsbrief | november 2020

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand november.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

dankdag - woensdag 4 november

Woensdag 4 november is het Dankdag. Er zullen in verschillende kerken Kinderdankdagdiensten worden gehouden. Hieronder ziet u een overzicht van de Kinderdankdagdiensten op 4 november a.s.

HERVORMDE GEMEENTE
De diensten van de Hervormde Gemeente zijn via een livestream van hervormdsliedrecht.nl te volgen.

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 - Grote Kerk
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: “Dank God in alles”

Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 - Maranathakerk
Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. W.J. Westland
Thema: “Dank God in alles”

GEREFORMEERDE KERK
Op woensdagmiddag 4 november wordt er door de Nederlands Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt een kinderdankdagdienst georganiseerd met medewerking van Marcel Zimmer. Daarvoor kunnen 30 kaartjes worden gereserveerd.  Dat kan  via de site  www.ngksliedrecht.nl.

De kaarten zijn expliciet voor kinderen, dus ouders mogen hun kinderen eventueel brengen en  daarna thuis meekijken via de livestream op www.gksliedrecht.nl. De dienst vindt plaats in de Gereformeerde kerk, Middeldiepstraat, hoek Oranjestraat en begint om half 3. 

Het thema is : “Dank U wel” n.a.v. het verhaal van Noach. De dienst wordt geleid door dominee  Alexander Veerman en dominee Geert van Dijk.

Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en ook kunnen kinderen iets meenemen voor de actie schoenendoos. Als kinderen thuis meekijken,  kunnen ze hieraan ook meedoen. Ze horen  in de dienst waar ze op een later moment spullen voor de actie schoenendoos kunnen inleveren.

Gereformeerde Kerk
Middeldiepstraat/Hoek Oranjestraat - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorgangers: Ds.  Alexander Veerman en Ds. Geert van Dijk
Thema: “Dank U wel”

sinterklaasfeest

De coronamaatregelen zorgen ervoor dat er dit schooljaar geen aankomst zal zijn van de Sinterklaas op school. Sinterklaas en zijn pieten komen wel op school, maar alleen in de klassen.

kerstvieringen

De kerstvieringen voor de groepen 1 en 2 zullen dit jaar zonder ouders worden gevierd. Over hoe dat er uit gaat zien krijgt u nog nader bericht.

coronamaatregelen

Wilt u alstublieft (!!) onderstaande maatregel blijven volgen:

Graag afstand houden buiten het hek bij het wachten op de kinderen.

Probeer zo veel mogelijk 1 ½ meter afstand te houden.

Actie 'Red een kind'

De tussenstand is op dit moment € 3500,-. Er is een mooi bedrag opgehaald door de kinderen!

zending

Schooljaar 2020-2021 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan. 

In de maand oktober is er € 169,55 opgehaald

lied van de maand

Laat het feest zijn in de huizen

Opwekking 553 'Laat het feest zijn in de huizen'. Een heel bekend vrolijk loflied!

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief november 2020