Nieuwsbrief | november 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand november.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

vanuit de directie

Inmiddels ligt achter ons de eerste vakantie periode, waarin we veel aandacht hebben besteed aan de groepsvorming. We staan nu aan het begin van de tweede periode, de periode tot aan de kerstvakantie.

SPEERPUNTEN
In eerdere berichten bent u geïnformeerd over onze speerpunten van dit schooljaar. Achter de schermen wordt hier onder en na schooltijd hard aan gewerkt, maar dit is natuurlijk niet altijd even expliciet zichtbaar voor u als ouders. Daarom informeren we u zo nu en dan hieromtrent via de nieuwsbrief.

TAAKSPEL
Het speerpunt taakspel, daarover leest u vast al met enige regelmaat iets over in de weekbrieven. Dit loopt in alle groepen en de eerste week- en maandbeloningen zijn door de groepen al verdiend!

SOCIALE VEILIGHEID
Een ander speerpunt is sociale veiligheid. Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Taakspel is een methode die sociaal gedrag bevordert, maar als school hebben we ons ook georiënteerd op een nieuwe lesmethode om te werken aan sociale en emotionele vaardigheden. Ons team heeft voor de methode KWINK gekozen, die met ingang van januari in alle groepen gebruikt wordt.

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Wilt u er meer over lezen? Dan verwijzen we u graag naar de website van Kwink.

Tevens is in het kader van sociale veiligheid in een aantal groepen de rots & watertraining ingezet. Komende periode zal deze training gegeven worden aan groep 7b.

Tot besluit zal ook speerpunt talentontwikkeling voor u komende periode meer zichtbaar worden, nu de bovenbouw op vrijdagmiddagen weer talentmiddagen heeft. 

Ouder- en jeugdsteunpunt
Samenwerkingsverband drechtsteden

In elk Samenwerkingsverband is er vanaf 1 augustus een ouder- en jeugdinformatiepunt (in SWV Drechtsteden is het steunpunt vanaf de meivakantie operationeel). Hier kunnen ouders en leerlingen naartoe als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs. 

DRIE PIJLERS
Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt. 

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen. 

CONTACT
U kunt als ouder, maar ook als kind in de bovenbouw / groep 7 en 8 van een IKC (integraal kind centrum) of school voor basisonderwijs contact opnemen met de consulent van het ouder- en jeugdsteunpunt als u/je als ouder/kind vragen hebt, uw/je verhaal kwijt wilt of behoefte hebt aan een onafhankelijk advies.

De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend onderwijs Drechtsteden. Hij/zij is een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kent de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4-13 jaar). Hij/zij denkt mee en verwijst een ouder of kind in de goede richting. 

Als u het steunpunt wilt benaderen, kunt u een e-mail sturen. 

SPREEKUUR
Er is iedere maandag van 16.00 t/m 18.00 uur spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen). U kunt het spreekuur telefonisch bereiken via onderstaande button.

Voor meer informatie zie de website van het SWV Drechtsteden PO.

zullen we praten?

Iedereen heeft wat aan een Goed Gesprek, zowel jong als oud. Ook voor ouders is de puberteit niet de makkelijkste tijd. Je kind is vooral bezig met eigen grenzen te ontdekken. Door te praten met je kind, te luisteren en regels te stellen, kun je voorkomen dat je zoon of dochter begint met drinken en roken. Maar hoe doe je dat?

ONLINE OUDERAVOND
Op dinsdag 8 november is de online ouderavond over het voeren van een Goed Gesprek met je puber. Meld je aan via onderstaande button.

Kijk voor meer informatie op de website van Goed Gesprek.

Kalender komende periode

 • 14 en 17-11-22
  Oudergesprekken (10-minutengesprekken)
 • 05-12-22
  Sinterklaas: hele school om 11.45 uur uit
 • 21-12-22
  Kerstwandeling Deltalaan groep 1-8, vanaf 18.00 uur
 • 22-12-22
  Kerstwandeling Baanhoek West groep 1-8, vanaf 18.00 uur
 • 23-12-22
  Kerstvakantie: groep 1 - 4 = 11.45 uur uit, groep 5 - 8 12.30 uur uit
 • 23-12-22 t/m 06-01-23
  Kerstvakantie
 • Januari 2023
  CITO afname

zending

Schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Karim Mahmoud Hassan uit Egypte, Sabbir uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Danna Sofia Rojas Rodriguez uit Colombia.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

In oktober is er € 185,73 opgehaald. Bedankt voor uw bijdrage!

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief november 2022