Nieuwsbrief | maart 2021

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand maart.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

biddag - woensdag 10 maart

Woensdag 10 maart is het Biddag. Er zullen in verschillende kerken Kinderbiddagdiensten worden gehouden. Hieronder ziet u een overzicht van de Kinderbiddagdiensten op 10 maart a.s.

HERVORMDE GEMEENTE
De diensten van de Hervormde Gemeente zijn via een livestream van hervormdsliedrecht.nl te volgen.

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 - Grote Kerk
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: “De biddende bouwer”

Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 - Maranathakerk
Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Prop. A. van Dalen
Thema: “De biddende bouwer”

GEREFORMEERDE KERK
Op woensdagmiddag 10 maart wordt er door de Nederlands Gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk een kinderbiddagdienst georganiseerd. De dienst komt vanuit de Gereformeerde kerk en is te volgen via www.gksliedrecht.nl

Gereformeerde Kerk
Middeldiepstraat/Hoek Oranjestraat - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorgangers: Ds.  A. Veerman
Thema: “De goede Herder”

aanmelden voor de basisschool

We willen u nogmaals er op wijzen dat u uw kind(eren) zo snel mogelijk aanmeldt, zodat we voor het komend schooljaar een goed beeld hebben van de verwachte kinderen in groep 1.

Het gaat om de kinderen die tussen 1 oktober 2021 - 1 oktober 2022 , 4 jaar worden.

U kunt nu op de volgende manier uw kind(eren) aanmelden op school:

  • Inschrijfformulier op onze website ()
  • Inschrijfformulier gemeente Sliedrecht ()

Uw inschrijfformulier kunt u inleveren op school, per post of via de email.

U krijgt een bevestigingsmail gestuurd bij ontvangst.

Bekijk voor een eerste indruk van de school alvast dit filmpje.

Even binnenkijken bij onze school ...

10-minuten gesprekken

De gesprekken zullen plaatsvinden via Teams in de week van 29 maart. Voor die tijd krijgt u nog via PARRO de mogelijkheid om u aan te melden voor een bepaalde tijd.

De rapporten zullen dan op 1 april meegaan met de kinderen.

pasen/paaslunch

In verband met de geldende coronamaatregelen gaat de paaslunch, georganiseerd door de ouderraad, dit jaar op een andere manier. De kinderen moeten deze keer hun eigen lunch meenemen. U krijgt daar nog verder bericht over.

We zullen op die morgen wel gewoon het Paasfeest met elkaar vieren in de groepen.

De kinderen zijn deze dag om 13.00 uur uit.

ouderbijdrage

Fijn dat er al zoveel ouders de bijdrage voldaan hebben. Mocht het u ontschoten zijn, dan hier een herinnering.

De ouderbijdrage voor kalenderjaar 2021 is € 16,50 per leerling. 

U wordt verzocht, uiterlijk voor 31 maart 2021, dit bedrag per leerling over te maken op NL 50 INGB 000 3540 784 t.n.v. Ouderraad Anne de Vriesschool o.v.v. naam kind en groep.

Alvast hartelijk dank.

overblijfgeld

Een groot aantal ouders heeft aangegeven het overblijfgeld van vorig schooljaar niet terug betaald te willen, maar willen het geld aan school geven om te gebruiken voor de kinderen op school.

We zijn daar heel blij mee en willen die ouders heel hartelijk bedanken daarvoor!

Voor de Deltalaan en de Baanhoek West hebben we lego en Knex aangeschaft.

zending

Schooljaar 2020-2021 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

De afgelopen maanden hebben we geregeld een Lockdown gehad, waardoor de kinderen niet naar school gingen. Het zendingsgeld is daardoor ook minder geworden. Nu we weer zijn begonnen op school willen we u de zending weer graag onder uw aandacht brengen.

Elke maandag wordt er in alle groepen geld opgehaald voor de zending.

In de maand februari is er € 50,30 opgehaald.

lied van de maand

Uw genade is mij genoeg

- Opwekking 614 -
Lied voor de lijdenstijd/Pasen

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief maart 2021