Logo Anne de Vriesschool

Nieuwsbrief

maart 2024

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand maart.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Kwink

De weken na de kerstvakantie hebben wij aandacht gehad voor de groepsvorming in de klassen. We noemen deze weken na de kerstvakantie de Zilveren Weken. Daarin besteden we op school weer extra aandacht aan hoe de kinderen in de groep met elkaar omgaan.  De onderwerpen die bij de KWINK-lessen aan bod komen/ zijn gekomen zijn:

 • het herkennen van stressvolle situaties en weten hoe ik hier mee om kan gaan
 • teleurgesteld zijn en weten hoe ik hier mee om kan gaan
 • communiceren tijdens een conflict
 • het ontdekken en gebruiken van verschillen tijdens het samenwerken.

Ook thuis kunt u met deze onderwerpen aan de slag door gebruik te maken van de koelkastposter. 

Koelkastposter
Oudermagazine

Mocht u meer willen weten over Kwink en sociaal-emotioneel leren, dan is er ook een digitaal oudermagazine beschikbaar. Hierin leest u ook hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan sociaal-emotioneel leren

Moeders in gebed

Hoe mooi en goed is het dat moeders samen komen en samen bidden tot God. We geloven met elkaar in de kracht van gebed en vinden het fijn om alle dingen van school en de kinderen aan Hem te geven en het van Hem te verwachten.

Iedere 1e woensdag van de maand, om 8.30 uur, komen we bij elkaar op school, locatie Deltalaan. Vanuit de hal gaan we naar een lokaal wat beschikbaar is. We lezen een stukje uit de Bijbel en gaan dan met elkaar in gebed. Iedere maand bidden we specifiek voor één groep. Zo komt iedere groep elk schooljaar aan bod. We beginnen met de gebedspunten van de leerlingen, deze hebben we via de juf gekregen. Het zijn vaak prachtige gebedspunten, kinderen zijn zo puur en eerlijk! We nemen deze punten dan mee in gebed. We bidden specifiek voor ieder kind uit die klas. Ieder kind word bij naam genoemd. We bidden voor de leerkrachten en voor een fijne sfeer in de klas! Als er meer gebedspunten zijn, ook buiten deze groep om, krijgen we deze iedere maand door van de leerkrachten. Dit kan gaan om specifieke dingen in de klas of als er iets speelt bij een kind thuis. Dit word altijd vertrouwelijk behandeld.

Heb je zelf een gebedspunt? Dan mag je deze doorgeven aan de leerkracht. Zou je zelf mee willen bidden? Heel graag! Je kan je telefonisch aanmelden bij Mariska Verloop (Deltalaan) of via de mail bij Anita van Ulden (Baanhoek West).

Alles waar jullie
in gebed om vragen
zul je ontvangen,
als je maar gelooft.

Matteüs 21:22

Dankdag Kinderdiensten

Hieronder volgt een overzicht van de biddag Kinderdiensten op woensdag 13 maart a.s. Georganiseerd door diverse gemeenten uit Sliedrecht.

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)

Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. M.H. Vastenhout
Thema: Bidden = vertrouwen

Aan de dienst wordt medewerking verleend door kinderkoor Amazing Kids.

Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)

Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. S.J. Verheij
Thema: Bidden = vertrouwen

Aan de dienst wordt medewerking verleend door kinderkoor Laudate Deum.

Nederlands Gereformeerde Kerk Het Anker

Jacob Catsstraat 6 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. van Dijk
Thema: God vergeet je niet

Paasvieringen

Op donderdag 28 maart vieren we ’s morgens het paasfeest met de kinderen in de groepen. We sluiten de viering af met een paaslunch op school. Uw kind hoeft deze dag zelf geen lunch mee te brengen van thuis. We willen u wel vragen om uw kind deze dag bord, beker en bestek mee te geven. 

Alle groepen zijn om 13.00 uur vrij.

Mindset
Stimuleer een groeimindset thuis

Heb jij wel eens gehoord van de vaste mindset en de groeimindset? Mindset staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf en hun intelligentie en kwaliteiten.
 
Bij een vaste mindset denken kinderen dat hun kwaliteiten onveranderlijk zijn. Fouten maken is dan heel lastig. Je bent slim als alles snel en goed gaat. Je bent vanzelfsprekend dom als je fouten maakt. Je kunt iets, óf je kunt iets niet óf moet er heel hard voor werken. Bij een groeimindset gaan kinderen ervan uit dat je altijd beter kunt worden. Uitdagingen zijn leuk en fouten maken hoort er bij.
 
Herken jij jouw kind in de vaste mindset en zou je graag willen dat het meer in de groeimindset gaat denken? Leer je kind de groeimindset: fouten maken mag, uitdagingen zijn leuk en je kunt veel leren, als je dat wilt! Hierin ben je als ouder een belangrijk voorbeeld.

Zo stimuleer je een groeimindset (voor ouders)

Je kunt voor meer informatie een kijkje nemen op de website van Platform Mindset.

Bij vragen of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker van de school of het Bonkelaarhuis.
 
Namens Team Schoolmaatschappelijk werk,
 
Met vriendelijke groet,

Marije van der Vies
Schoolmaatschappelijk werker

Kalender
 • 13-03-2024
  Biddag kinderdiensten
 • 28-03-2024
  Paasvieringen
 • 29-03-2024 t/m 01-04-2024
  Paasweekend
 • 03-04-2024
  Gebedsgroep
Zending

In de maand februari is er € 140,80 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schooljaar 2023-2024 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Marian-Raquel Meza Avendano uit Bolivia, Sabbir Hossen uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Kazchieca Gers Melegrito uit de Filipijnen.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief maart 2024