Nieuwsbrief | maart 2023

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand maart.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

actie giro 555

De kinderen hebben voor de voorjaarsvakantie lege flessen opgehaald voor giro 555. Dagelijks zijn grote hoeveelheden flessen ingezameld en ingeleverd. Ook hebben enkele leerlingen eigen extra initiatieven genomen om het bedrag te verhogen. Uiteindelijk is er een mooi bedrag van € 432,- opgehaald! Als school hebben we besloten hier het mooie bedrag van € 750,- van te maken!

We zijn super trots op de kinderen dat ze dit op korte termijn hebben opgehaald.

Tentoonstelling alles-in-1

Een van onze speerpunten dit jaar is het thematisch werken. Zoals u weet werken wij met de methode Alles-in-1.

De bovenbouw (gr5t/8) heeft na een inspirerende cursusmiddag met elkaar voor komende periode het thema aardrijkskunde uitgewerkt. Aan het einde van dit thema ontvangt u een uitnodiging voor een tentoonstelling!

Biddag kinderdiensten

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: “Zie jij het ook?”
Tijdens de dienst wordt er medewerking verleend door de kerkband.
 
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. P.D. Teeuw
Thema: “Zie jij het ook?”
 
Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk
Jacob Catsstraat 6
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. van Dijk
Thema: “Uit liefde voor jou”

studiedag leerkrachten

Noteer alvast in uw agenda: 12 april zijn alle groepen vrij ivm een studiedag!

Kalender komende periode

  • 10-03-23
    Talentenmiddag groep 5 t/m 8
  • 24-03-23
    Talentenmiddag groep 5 t/m 8
  • 06-04-23
    Paaslunch / Paasviering

zending

In de maand februari is er € 131,60 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Marian-Raquel Meza Avendano uit Bolivia, Sabbir uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Danna Sofia Rojas Rodriguez uit Colombia.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief maart 2023