Nieuwsbrief | juni 2021

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand juni.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Schoolreis

Het schoolreisje gaat deze keer wel door (coronaproof). 

Dinsdag 15 juni aanstaande is het schoolreisje voor groep 1 tot en met 7. 

  • Groep 1 gaat dit jaar naar de Woeste Weide
  • Groep 2 gaat naar Blijdorp
  • Groep 3, 4 en 5 gaan naar Drievliet
  • Groep 6 en 7 gaan naar de Efteling

U krijgt nog verdere informatie over het schoolreisje.

10-minutengesprekken

Aan het einde van het schooljaar geven we u als ouders nog een keer de gelegenheid om een 10-minutengesprek te voeren met de leerkracht van uw kind. We nodigen in deze ronde niet alle ouders uit zoals we in september en februari doen.

Wel nodigen we alle ouders uit van de kinderen die de kleuterperiode afsluiten en naar groep 3 gaan. En verder de ouders van de kinderen waarvan de leerkracht het belangrijk vindt om u nog even te spreken, bijvoorbeeld naar aanleiding van de toetsen in juni.

U kunt zelf ook aangeven dat u nog een gesprek wilt. U bent van harte welkom!

De 10-minutengesprekken zijn op dinsdag 6 juli. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Ook krijgt u van ons nog bericht of de gesprekken online zullen plaatsvinden of op school.

STEPPEN

Met het mooie weer komen veel kinderen op de fiets, step of ander vervoersmiddel naar school. Die beweging willen we ook zeker motiveren! Echter, kunnen wij stepjes en dergelijke niet in de school parkeren. Nu wordt dat nogal eens gevraagd omdat de kinderen er bijvoorbeeld geen slot voor hebben. Hier hebben we binnen geen plaats voor en het zou daar ook gevaarlijke situaties op kunnen leveren. Steppen dienen, net als de fietsen, bij het hek en in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden.

zomerfeest

Woensdag 7 juli is er op beide locaties zomerfeest. We beginnen om 08.30 uur. Alle groepen zijn om 11.45 uur uit!

Coronamaatregelen

Er komen nu steeds meer versoepeling voor wat betreft de coronamaatregelen.

Op school houden we voorlopig de bestaande maatregelen

zomervakantie

We willen er nog aan herinneren dat de zomervakantie voor de kinderen begint op donderdagmiddag 15 juli 2021.

Donderdagmorgen is dus de laatste schooldag voor de kinderen van groep 1 tot en met 7. Alle groepen zijn om 11.45 uur uit.

Nieuwschooljaarsreceptie

Het zou mooi zijn als we dit jaar weer onze nieuwschooljaarsreceptie kunnen houden. We kunnen ons voorstellen dat u als ouder en jullie als kinderen benieuwd zijn hoe de nieuwe klas er uit ziet.

De nieuwschooljaarsreceptie is gepland op vrijdag 27 augustus a.s. van 14.30 tot 15.30 uur op de beide locaties (Deltalaan en Menuet).

U kunt samen met uw kind(eren) de locatie(s) komen bekijken waar uw kind(eren) komend schooljaar les gaan krijgen en u kunt ook gelijk kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).

U ontvangt van ons tegen die tijd nogmaals een uitnodiging waarin u ook kunt lezen hoe we dit precies organiseren binnen de dan geldende coronamaatregelen.

zending

Schooljaar 2020-2021 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Iedere maandagmorgen wordt er in alle groepen geld opgehaald voor de zending. Op dit moment sponsort de school 5 kinderen! We hebben minimaal € 125,- per maand nodig om deze kinderen te blijven ondersteunen.

In de maand mei is er € 201,80 opgehaald.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief juni 2021