Logo Anne de Vriesschool

Nieuwsbrief | januari 2021

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand januari.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Thuisonderwijs

We zijn weer begonnen, helaas anders dan we gewend zijn en we het liefst zouden zien. Maar dit betekent niet dat we er met elkaar niet de schouders onder blijven zetten om iets goeds neer te zetten!

Het thuisonderwijs is ook weer begonnen. De eerste drie weken hebben we achter de rug. We hopen dat het bij iedereen thuis goed gegaan is. 

aanmelden voor de basisschool

Begin januari ontvangen de ouders van wie een kind na 1 oktober 2021 4 jaar wordt een brief van de gemeente Sliedrecht. Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind vóór 1 maart  in te schrijven bij een basisschool.

Normaal gesproken wordt er ieder jaar op de laatste woensdag van januari op alle basisscholen in Sliedrecht een Open Dag georganiseerd, maar deze gaat in verband met de Covid-19 maatregelen NIET door. 

U kunt nu op de volgende manier uw kind(eren) aanmelden op school:

  • Inschrijfformulier op onze website ()
  • Inschrijfformulier gemeente Sliedrecht ()

Uw inschrijfformulier kunt u inleveren op school, per post of via de email.

U krijgt een bevestigingsmail gestuurd bij ontvangst.

We zouden het fijn vinden als u uw inschrijfformulier voor 1 maart 2021 inlevert, zodat wij voor uw kind rekening kunnen houden met een plaatsje in één van de kleutergroepen.

Bekijk voor een eerste indruk van de school alvast dit filmpje.

Even binnenkijken bij onze school ...

noodopvang

Super dat ook ouders met cruciale beroepen toch zoveel mogelijk zelf de opvang voor hun kind regelen! Dank! Lukt dat echt niet, dan is er natuurlijk de mogelijkheid van de noodopvangvoorziening. Wij kunnen dit maar beperkt aanbieden, omdat het lastig is om de opvang te bemensen.

Mocht u als ouders een cruciaal beroep hebben en opvang willen aanvragen, of wilt u om andere redenen overleggen over opvang, dan kan dat - voor beide locaties - uitsluitend via het e-mailadres van de directie. Bel hierover dus niet naar school en app hierover niet met de leerkrachten. Opvang buiten schooltijden regelt u zelf via uw BSO-organisatie. 

- Directie

Aanvragen voor de noodopvang graag zo vroeg mogelijk, maar minimaal 24 uur van tevoren.

Uitstel TOETSEN

Normaal gesproken moeten in januari in groep 3 t/m 8 de landelijke Cito-toetsen van het LOVS (Leerling Ontwikkeling Volg Systeem) afgenomen worden. Als de kinderen op 8 februari weer naar school mogen, zullen we daar niet gelijk mee gaan starten. We willen de kinderen dan eerst even laten wennen en kijken welke achterstanden misschien nog aangepakt moeten worden. Anders zeggen de toetsuitslagen niet zoveel.

Dit betekent dat we ook de maand februari nog nodig zullen hebben om alles in kaart te krijgen. 

10-minuten gesprekken

Omdat het toetsen van de kinderen wordt uitgesteld, zullen de 10-minutengesprekken en de rapporten van februari ook worden uitgesteld. U krijgt in de week voor de voorjaarsvakantie een uitnodiging om in te schrijven. Als het mogelijk is, zullen de gesprekken in de eerste week van maart plaatsvinden. 

terugbetaling overblijfgeld

Van het schooljaar 2019/2020 willen we de overblijf afronden. Dit houdt in dat u misschien nog geld tegoed heeft van de strippen die niet gebruikt zijn door uw kind(eren).  Mocht u denken dat u hier voor in aanmerking komt dan kunt u mailen naar Yolanda Belder. U hoort dan van Yolanda om welk bedrag het gaat.

- Yolanda Belder

In de mail graag vermelding van de naam/namen van uw kinderen en uw rekeningnummer waar het geld eventueel naar terug gestort kan worden. 

Wilt u dit niet terug krijgen dan wordt het bedrag wat over blijft gebruikt voor schoolspullen voor de kinderen.

GRAAG MAILEN VOOR MAANDAG 8 FEBRUARI. DAARNA IS HET NIET MEER MOGELIJK.

Hartelijke groet,

De overblijf 

zending

Schooljaar 2020-2021 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan. 

In de maand december is er € 106,30 opgehaald.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief januari 2021