Nieuwsbrief | januari 2023

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand januari.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

open dag

Woensdag 25 januari a.s. is er weer de jaarlijkse opendag. Op deze dag kunnen (toekomstige) ouders beide locaties van de Anne de Vriesschool komen bekijken en hun kind(eren) aanmelden.

aanmelden

U kunt uw kind via twee manieren aanmelden op school. Via het inschrijfformulier op onze website of via het inschrijfformulier dat door de Gemeente Sliedrecht in januari is toegestuurd. Bent u niet in het bezit van het formulier van de Gemeente Sliedrecht dan kunt u bij ons op school een exemplaar ophalen of u download hem via onze website. 

tijden open dag

De tijden zijn ’s morgens van 8.30 - 12.00 uur en ’s avonds van 19.00 - 20.30 uur.

Bekijk voor een eerste indruk van de school alvast het filmpje.

kwink

Dit jaar zijn we als school gestart met de nieuwe methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL).

Kwink is een methode waar ook burgerschap en mediawijsheid in is verwerkt. Het is gericht op het vormen van een sociaal veilige groep en op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school). Iedere twee weken staat er onderwerp centraal waar groep 1 t/m 8 aan werkt. De leerkrachten zullen u in de weekbrief laten weten welk onderwerp aan bod is gekomen. 

koelkastposter

In deze nieuwsbrief sturen we de koelkastposter mee. Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ 

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?

En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen. Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.

oudermagazine

Mocht u meer willen weten over Kwink en sociaal-emotioneel leren, dan is er ook een digitaal oudermagazine beschikbaar. Hierin leest u ook hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan sociaal-emotioneel leren

afzetten en ophalen kinderen

Bij deze willen we nog een keer het verkeer en de verkeersveiligheid rondom de scholen onder de aandacht brengen.

Kom alstublieft zoveel mogelijk te voet of te fiets naar school.

Met name in de wijk Baanhoek zorgt de grote hoeveelheid kinderen die met de auto worden afgezet voor onveilige situaties, opstoppingen en mogelijke irritaties. We willen u vragen de kinderen die in de wijk wonen, lopend of fietsend naar school te brengen.

Denkt u ook aan goed geschrapte autoruiten en uw snelheid rondom de school?

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

timon zoekt pleegouders

Van de organisatie 'Timon' ontvingen wij het bericht dat zij dringend op zoek zijn naar pleegouders. 

TIMON
Kunt u een warm en welkom thuis bieden?  Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.  

Er zijn toenemende zorgen over het tekort aan pleegouders en de kinderen die daardoor in de knel komen. Veel maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er mogelijk voor dat het aantal pleegouders terugloopt. Tegelijkertijd zorgen deze maatschappelijke ontwikkelingen er ook voor dat het aantal kinderen en jongeren dat een veilig thuis nodig heeft toeneemt. Mogen wij een beroep op u doen?  

Pleegzorg kent vele vormen, zowel voltijd als deeltijd. Pleegkinderen zijn er ook van alle leeftijden. Samen kunnen we kijken welke vorm en wat voor kind of jongere in uw gezin zou passen. Pleegzorg kan gecombineerd worden met werk, het kan gecombineerd worden met kinderopvang, het kan gecombineerd worden met eigen kinderen, er bestaat pleegzorgverlof etc. Kortom, er is veel mogelijk. We kunnen u helpen om de mogelijkheden in uw gezin samen te onderzoeken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan kunt u contact met ons opnemen of neem een kijkje op onze website.

Kalender komende periode

 • 16-01-23
  MR vergadering
 • 25-01-23
  Open dag
 • 02-02-23
  Adviesgesprekken groep 8
 • 07-02-23
  Adviesgesprekken groep 8
 • 20-02-23
  voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7
 • 23-02-23
  voortgangsgesprekken groep 2 t/m 7
 • 24-02-23
  Rapport mee naar huis 
 • 27-02-23 t/m 03-03-23
  Voorjaarsvakantie

zending

In de maand december is er €134,46 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Marian-Raquel Meza Avendano uit Bolivia, Sabbir uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Danna Sofia Rojas Rodriguez uit Colombia.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief januari 2023