Nieuwsbrief | januari 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand januari.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

schoolfotograaf

Dit schooljaar (2021-2022) komt de fotograaf op 15 februari langs om alleen de portretfoto's en groepsfoto's te maken. Wilt u deze datum in uw agenda zetten en geen afspraken voor de kinderen maken buiten school op deze dag? In de bijlage vindt u informatie van de fotograaf.

Extra info
Ouders zagen graag de fotograaf na de zomervakantie komen. In september 2022 (schooljaar 2022-2023) komt de fotograaf weer langs voor het hele pakket. Dus broertje/zusje-, portret- en de groepsfoto. 

Met deze samenstelling (15 februari en september) mist u geen individuele foto van uw zoon/dochter in uw plakboek. En jagen we u niet onnodig op kosten. U kunt nu namelijk zelf kiezen wanneer u tot aanschaf van de schoolfoto's over gaat.

aanmelden leerling

Begin januari ontvangen de ouders van wie een kind na 1 oktober 2022, 4 jaar wordt een brief van de gemeente Sliedrecht. Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind vóór 1 maart 2022 in te schrijven bij een basisschool.

Normaal gesproken wordt er ieder jaar op de laatste woensdag van januari op alle basisscholen in Sliedrecht een Open Dag georganiseerd, maar deze gaat in verband met de Covid-19 maatregelen niet door.

U kunt nu op de volgende manier uw kind(eren) aanmelden op school:

Uw inschrijfformulier kunt u inleveren op school, per post of via de email. U krijgt een bevestigingsmail gestuurd bij ontvangst.

We zouden het fijn vinden als u uw inschrijfformulier voor 1 maart 2022 inlevert, dit om zo voor uw kind rekening te houden op een plaatsje in één van de kleutergroepen.

Honden bij het hek

Het komt soms voor dat er ouders met hun hond bij de ingang het hek staan te wachten. We willen deze ouders vragen om verder van de ingang te gaan staan met hun hond. Er zijn kinderen die een hond zo dichtbij de ingang van het hek niet fijn vinden.

zwangerschapsverlof

Juf Leontien van Tilburg, groep 5/7a, is na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Anne de Wit, groep 3b, gaat binnenkort met zwangerschapsverlof.

cito toetsen en gesprekken

Eind januari, begin februari zullen de CITO toetsen weer afgenomen worden.

De 10-minutengesprekken en adviesgesprekken voor groep 8 volgen daarna. Hoe deze gesprekken plaats zullen vinden, online of gewoon op school, krijgt u binnenkort nog te horen.

Vacature

Met ingang van 1 april a.s. ontstaat er ook een vacature in de bovenbouw. We zijn op zoek naar een nieuwe collega. Weet u misschien een geschikte kandidaat? Dan horen we dat graag.

zending

Schooljaar 2021-2022 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan. Iedere maandagmorgen wordt er in alle groepen geld opgehaald voor de zending.

Soms wordt een sponsorprogramma voor een kind om de een of andere reden gestopt. Dan krijgen wij een ander kind toegewezen. Zo zijn er de afgelopen tijd wat wijzigingen doorgevoerd. Op dit moment sponsoren wij kinderen uit Haïti (2x), Colombia, Bangladesh en Egypte.

We hebben minimaal € 147,- per maand nodig om deze kinderen te blijven ondersteunen.

In de maand december is er € 77,70 opgehaald.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief januari 2022