Nieuwsbrief | februari 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand februari.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

Rapporten en 10-minutengesprekken

Deze maand staan de rapportgesprekken gepland. De kinderen krijgen dan een overzicht mee met daarop de behaalde resultaten en de scores van de Cito toetsen. De Cito toetsen worden altijd in deze periode afgenomen. Echter, door een corona uitbraak in de klassen en onder het personeel, blijkt de oorspronkelijke planning niet haalbaar. Er zijn dagelijks veel kinderen afwezig en/of de klas zit onverhoopt thuis, of heeft een invalleerkracht. Daarom is besloten de rapportgesprekken te verplaatsen naar:

  • Maandag 7 maart en
  • Donderdag 10 maart

Er is dan voldoende tijd in de klassen om in alle rust de toetsen af te nemen. U krijgt het rapport ter inzage tijdens het gesprek, omdat dit altijd een toelichting behoeft. Op vrijdag 11 maart krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.

De week voor de voorjaarsvakantie ontvangt u via Parro een uitnodiging om in te schrijven. U leest dan ook of de gesprekken online of fysiek plaats vinden.

schoolfotograaf

Dit schooljaar (2021-2022) komt de fotograaf op 15 februari langs om alleen de portretfoto's en groepsfoto's te maken. Wilt u deze datum in uw agenda zetten en geen afspraken voor de kinderen maken buiten school op deze dag? In de bijlage vindt u informatie van de fotograaf.

Extra info
Ouders zagen graag de fotograaf na de zomervakantie komen. In september 2022 (schooljaar 2022-2023) komt de fotograaf weer langs voor het hele pakket. Dus broertje/zusje-, portret- en de groepsfoto. 

Met deze samenstelling (15 februari en september) mist u geen individuele foto van uw zoon/dochter in uw plakboek. En jagen we u niet onnodig op kosten. U kunt nu namelijk zelf kiezen wanneer u tot aanschaf van de schoolfoto's over gaat.

aanmelden leerling

Begin januari ontvangen de ouders van wie een kind na 1 oktober 2022, 4 jaar wordt een brief van de gemeente Sliedrecht. Aan de ouders wordt gevraagd om hun kind vóór 1 maart 2022 in te schrijven bij een basisschool.

U kunt nu op de volgende manier uw kind(eren) aanmelden op school:

Uw inschrijfformulier kunt u inleveren op school, per post of via de email. U krijgt een bevestigingsmail gestuurd bij ontvangst.

We zouden het fijn vinden als u uw inschrijfformulier voor 1 maart 2022 inlevert, dit om zo voor uw kind rekening te houden op een plaatsje in één van de kleutergroepen.

kinderkrant drechtsteden

Via de gemeente krijgen alle kinderen in groep 5 t/m 8 vanaf deze maand maandelijks de Kinderkrant Drechtsteden mee naar huis.

In de kinderkrant vertellen kinderen zelf over onderwerpen waar kinderen mee in aanraking kunnen komen, zoals sport, kunst en cultuur, beroepen, techniek, natuur, verkeer, school en media, maar ook problemen zoals pesten of ziekte. De kinderkrant zorgt door herkenning voor meer leesplezier. Door het regionale karakter staan er namelijk vaker bekenden in. Ook raken kinderen door de krant meer bekend met de omgeving waarin zij opgroeien.

Met opdrachten en puzzels in de krant kunnen de leerlingen op school of thuis in de praktijk aan de slag.

taakspel

Middels Parro leest u zo nu en dan over een week- of maandbeloning van Taakspel. Hoe zit dat ook alweer? Hieronder leest u wat dit inhoudt.

Op onze school wordt er door de groepen 1 tot en met 8 Taakspel gespeeld. Taakspel is één van de drie programma’s die voldoen aan alle criteria van een antipestprogramma. We zijn trots dat wij dit spel met de kinderen mogen spelen!

Taakspel is een spel dat leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen voordat ze beginnen een aantal kaarten/punten. Wanneer ze voldoende kaarten/punten overhouden als het spel is afgelopen, verdienen ze de vooraf besproken beloning.

Het doel van Taakspel is dat taakgericht gedrag toeneemt en onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en ongewenst gedrag krijgt weinig aandacht. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag.  

zending

Schooljaar 2021-2022 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan. Iedere maandagmorgen wordt er in alle groepen geld opgehaald voor de zending.

Soms wordt een sponsorprogramma voor een kind om de een of andere reden gestopt. Dan krijgen wij een ander kind toegewezen. Zo zijn er de afgelopen tijd wat wijzigingen doorgevoerd. Op dit moment sponsoren wij kinderen uit Haïti (2x), Colombia, Bangladesh en Egypte.

We hebben minimaal € 147,- per maand nodig om deze kinderen te blijven ondersteunen.

In de maand januari is er € 168,90 opgehaald.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief februari 2022