Nieuwsbrief | december 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand december.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

vanuit de directie

PERSONEEL
Na de kerstvakantie start onze nieuwe collega Dirma van den Bout in groep 3b, locatie Deltalaan. Juf Saskia de Lange neemt afscheid van de Anne de Vriesschool en zal na de kerstvakantie gaan werken in Ridderkerk.

VERZUIM
Scholen zijn afgelopen twee jaren door Corona in bepaalde situaties flexibeler/coulanter omgaan met verlofaanvragen. Inmiddels gelden er landelijk geen beperkingen meer en gaan we terug naar het 'oude normaal'. Dit geldt ook voor de leerplichtregels.
In de bijlage leest u een brief van leerplicht m.b.t. luxe verzuim.

PARRO
Al enige tijd maken wij naar volle tevredenheid gebruik van de Parro app als platform om op een goede en efficiënte manier met u als ouders te communiceren. Het biedt voor u als ouders en voor ons als leerkrachten veel voordelen.

Wij willen wel graag uw aandacht vragen voor het gebruik van de gespreksapp. We merken dat de laagdrempelige manier van communiceren er soms ook voor zorgt dat er heel veel berichten bij de leerkracht neergelegd worden, soms nog in emotie, en op allerlei tijdstippen. Als directie willen we u vragen om weloverwogen uw berichten te sturen, en de werkdagen en werktijden van de collega's te respecteren.

kerstwandeling

Op woensdag 21 december (Deltalaan) en donderdag 22 december (Baanhoek West) vindt de kerstwandeling plaats.

Ouders en leerlingen uit groep 1 t/m 4 lopen een route door de wijk. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 vertellen u in diverse scènes het Kerstverhaal.

Via de oudste leerling heeft u een uitnodiging met starttijd gekregen. We hopen op een mooie Kerstwandeling.

afzetten en ophalen kinderen

Graag vragen wij uw aandacht voor het verkeer en de verkeersveiligheid rondom de school.

Kom alstublieft zoveel mogelijk te voet of te fiets naar school.

Met name in de wijk Baanhoek zorgt de grote hoeveelheid kinderen die met de auto worden afgezet voor onveilige situaties, opstoppingen en mogelijke irritaties. We willen u vragen de kinderen die in de wijk wonen, lopend of fietsend naar school te brengen.

Denkt u ook aan goed geschrapte autoruiten en uw snelheid rondom de school?

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

thuis & school

Het online magazine voor ouders met schoolgaande kinderen. Een uitgave van ouderorganisatie OUDERS VAN WAARDE.

U kunt magazine nummer 4 lezen via onderstaande link.

timon zoekt pleegouders

Timon zoekt pleegouders! Kunt u een warm en welkom thuis bieden?  

Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.  

Er zijn toenemende zorgen over het tekort aan pleegouders en de kinderen die daardoor in de knel komen. Veel maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er mogelijk voor dat het aantal pleegouders terugloopt. Tegelijkertijd zorgen deze maatschappelijke ontwikkelingen er ook voor dat het aantal kinderen en jongeren dat een veilig thuis nodig heeft toeneemt. Mogen wij een beroep op u doen?  

Pleegzorg kent vele vormen, zowel voltijd als deeltijd. Pleegkinderen zijn er ook van alle leeftijden. Samen kunnen we kijken welke vorm en wat voor kind of jongere in uw gezin zou passen. Pleegzorg kan gecombineerd worden met werk, het kan gecombineerd worden met kinderopvang, het kan gecombineerd worden met eigen kinderen, er bestaat pleegzorgverlof etc. Kortom, er is veel mogelijk. We kunnen u helpen om de mogelijkheden in uw gezin samen te onderzoeken.  

De komende feestdagen kunnen een mooi moment zijn om uw gedachten hierover eens te laten gaan.  

Bent u nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij u uit om naar onze informatieavond te komen. Hier vertellen wij veel over pleegzorg, maar is er ook alle ruimte om uw vragen te stellen. Neem ook gerust uw oudere kinderen, familie, buren of vrienden mee. Zij vormen uw netwerk, en kunnen u steunen in uw beslissing.

INFORMATIEAVOND
Dinsdag 12 januari 2023 
Plaats: Timon, Korte Parallelweg 1, Dordrecht  
Tijd: 19.45 - 22.00 uur 

Wilt u voorafgaand aan de informatieavond al contact opnemen over pleegzorg? Bel ons dan op 06-15280349.

home-start sliedrecht
je staat er niet alleen voor

Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een gezin draaiende houden, gaat alleen niet altijd even makkelijk. Er kunnen omstandigheden zijn die het tijdelijk extra moeilijk maken.

Als het je allemaal even te veel wordt, dan kun je steun vragen aan een van onze vrijwilligers! Ze hebben allemaal ervaring met opvoeden en ze zijn er speciaal voor opgeleid. Zij geven je persoonlijke aandacht, een steuntje in de rug. Ze denken mee met opvoedvragen of met praktische zaken. Deze steun is gratis.

Wil je als moeder of vader ook hulp voor jouw gezin? Neem dan contact met ons op. We bespreken samen de vraag die jullie als ouders hebben en koppelen met grote zorgvuldigheid een passende vrijwilliger aan jullie gezin.

Home-Start Sliedrecht
Coördinator Sascha Zonneveld 

Volg ons ook op Instagram  -   

Kalender komende periode

 • 21-12-22
  Kerstwandeling Deltalaan vanaf 18.00 uur
 • 22-12-22
  Kerstwandeling Baanhoek West vanaf 18.00 uur
 • 23-12-22
  Kerstvakantie:
  groep 1 - 4 = 11.45 uur uit
  groep 5 - 8 = 12.30 uur uit
 • 23-12-22 t/m 06-01-23
  Kerstvakantie
 • Januari 2023
  CITO afname

zending

Na jaren trouwe sponsering is ons sponsorkind Karim Mahmoud Hassan uit Egypte 18 jaar geworden en mag hij een eigen invulling aan zijn toekomst gaan geven. Daarom zullen wij vanaf nu een nieuw sponsorkindje krijgen: Marian-Raquel Meza Avendano uit Bolivia. We zijn dankbaar dat we haar mogen sponsoren!

In de maand november is er €183,10 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Als Anne de Vriesschool sponsoren wij meerdere kinderen: Judnet Dorelus uit Haïti, Marian-Raquel Meza Avendano uit Bolivia, Sabbir uit Bangladesh, Sindy Noel uit Haïti en Danna Sofia Rojas Rodriguez uit Colombia.

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor hen. Fijn dat we op deze manier voor deze kinderen kunnen zorgen.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief december 2022