Nieuwsbrief | december 2021

We leven in een tijd waarin heel veel gebeurt. Het brengt onzekerheid mee. We mogen dan weten dat God bij ons is!

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand december.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

sinterklaasfeest

Op vrijdag 3 december zullen wij weer het Sinterklaasfeest vieren op beide locaties. Alle groepen (1 t/m 8) zijn 's middags vrij en zijn om 11.45 uur uit!

Kerstvieringen

Ook dit schooljaar zullen de kerstvieringen helaas zonder ouders plaatsvinden. We willen wel met de kinderen het kerstfeest vieren.

U krijgt nog verder bericht over de verschillende kerstvieringen.

directeur Locatie deltalaan

Met ingang van 1 januari 2022 is Karin Groenewegen officieel benoemd als directeur van de locatie Deltalaan. Zij zal alle zaken aangaande de Deltalaan behartigen.

Afscheid juf Linda van Boudestein

Helaas gaat juf Linda van Boudestein, groep 3a, de Anne de Vriesschool verlaten. Met ingang van 1 januari 2022 gaat zij in Ridderkerk werken.

We vinden het heel jammer dat zij weggaat, maar wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe school.

We hebben gelukkig een nieuwe collega kunnen benoemen: Sjors van Herpen. Hij neemt met ingang van 1 januari 2022 groep 3a over van juf Linda van Boudestein.

oudertevredenheidsonderzoek

SAMENVATTING VRAGENLIJST OUDERS 2021

Anne de Vriesschool scoort als school een 3,33. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 58%: 140 van de 240 ouders heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel ouders ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.

Een punt van aandacht is het informeren van de ouders over de prestaties van de kinderen.

Een aantal ouders heeft aangegeven dat de periode tot januari (eerste rapport) te lang duurt. Men mist in de periode daarvoor informatie over de voortgang.

Pokémonkaartjes

We zien op school dat er Pokémonkaartjes mee naar school worden genomen. Vaak leidt dit tot ruzie tussen kinderen en bij sommige afbeeldingen van kaartjes voelen kinderen zich niet veilig. Soms gaan de kinderen zo op in hun kaarten dat ze helemaal vergeten te spelen met elkaar.

Ook zijn er kaarten die niet bij de identiteit van de school passen. De kinderen zullen daarom niet meer onder schooltijd met deze kaarten mogen spelen of kunnen ruilen.

coronamaatregelen

Op zaterdag 27 november ontving u van ons een Parro bericht met daarin een update over de coronamaatregelen die van toepassing zijn op het basisonderwijs.

Hierin leest u ook over het moeten dragen van een mondkapje in groep 6, 7 en 8. Dit is later door de overheid genuanceerd en omschreven als een dringend advies.

zending

Schooljaar 2021-2022 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Iedere maandagmorgen wordt er in alle groepen geld opgehaald voor de zending. Op dit moment sponsort de school 5 kinderen! De kinderen wonen in Burkina Faso, Haïti, Filipijnen, Guatemala en Egypte. We hebben minimaal € 147,- per maand nodig om deze kinderen te blijven ondersteunen.

In de maanden oktober en november is er € 231,77 opgehaald.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief december 2021