Nieuwsbrief | april 2021

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand april.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

schoolfotograaf

Foto Koch komt 6 april 2021 de schoolfoto’s maken. 

Door de huidige coronamaatregelen, worden er net als vorig jaar, alleen individuele portretfoto's gemaakt (dus geen broer/zusje foto en geen groepsfoto). Deze portretfoto's worden dan ook weer gebruikt om een gezamenlijke klassenfoto te maken.

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de AVG wetgeving. Dit betekent dat Foto Koch geen gegevens van de ouders nodig heeft om de schoolfoto’s te maken.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart staat uw unieke inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.

ACTIE
Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt, kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen in de webshop.

Foto Koch blijft actueel met het ontwikkelingen van nieuwe achtergronden, waar u tijdens het bestelproces een mooie keuze uit kunt maken.

Ook kunt u gepersonaliseerde fotofun-producten bestellen.

De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!

T I P  van de schoolfotograaf
Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

continurooster

De uitslag van de enquête gaf duidelijk aan dat de voorkeur voor een continurooster door meer dan 90% van de ouders gedeeld werd.

I.v.m. de geldende coronamaatregelen hanteren wij nu ook al het continurooster, maar met een aanpassing in tijden voor onder- en bovenbouw om de leerlingen te spreiden bij aanvang en uitgaan van de school.

Na de zomervakantie starten we, als er geen coronamaatregelen meer nodig zijn, met het onderstaande continurooster waarbij deze aanpassingen komen te vervallen:

schooltijden
groep 1 t/m 4

maandag

08.30 - 14.30

dinsdag

08.30 - 14.30

woensdag

08.30 - 11.45

donderdag

08.30 - 14.30

vrijdag

08.30 - 11.45

schooltijden
groep 5 t/m 8

maandag

08.30 - 14.30

dinsdag

08.30 - 14.30

woensdag

08.30 - 12.30

donderdag

08.30 - 14.30

vrijdag *

08.30 - 14.30

  • De periode na de meivakantie tot de herfstvakantie zijn de kinderen op vrijdag om 12.30 uur uit.

Coronamaatregelen

U bent inmiddels bekend met de geldende coronamaatregelen. Wij willen u bij deze bedanken dat u deze zo goed mogelijk in acht neemt. Samen doen we er zo alles aan om verspreiding en klassenquarantaines te voorkomen.

Helaas is het toch al een aantal keer voorgekomen dat we een klas naar huis moesten sturen. We vragen daarom nogmaals uw aandacht voor het volgende:

  • Bij (milde) klachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn en hoesten blijven kinderen thuis. Zie ook de eerder toegestuurde beslisboom.
  • Bent u zelf getest op corona i.v.m. klachten, dan vragen wij u de uitslag af te wachten alvorens u de kinderen naar school stuurt.

koningsspelen

Op vrijdag 23 april a.s. zullen we met de kinderen een aangepast koningsfeest vieren.

Het feest zal coronaproof zijn. U krijgt daar nog nader bericht over.

Schoolreis

Het schoolreis dat in mei gepland staat, gaat niet door, we hebben de schoolreis doorgeschoven naar juni.

We gaan er vanuit dat in juni de coronamaatregelen versoepeld zullen zijn, de kinderen kunnen dan eindelijk op schoolreis.

De nieuwe datum is dinsdag 15 juni a.s.!

lied van de maand

Heer, onze Heer

Lydia Zimmer
- Oké4kids -

Psalm 8
“Hoe machtig is uw naam op heel de aarde...”
Een glorielied.

zending

Schooljaar 2020-2021 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan.

Elke maandag wordt er in alle groepen geld opgehaald voor de zending.

In de maand maart is er € 335,17 opgehaald.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief april 2021