Nieuwsbrief | april 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand april.

Naast de weekbrief die u elke vrijdag via PARRO ontvangt, sturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de school. Op deze wijze willen we er voor zorgen dat u up to date blijft over zaken aangaande de school.

In deze brief kunt o.a. lezen over:

paasviering

Op donderdag 14 april a.s. vieren wij op school het Paasfeest met de kinderen. We eindigen ’s morgens met een Paaslunch. De kinderen moeten die morgen zelf een bord, een vork en een mes meenemen.

Alle groepen zijn om 13.00 uur vrij.

koningsspelen

Vrijdag 22 april aanstaande zal weer in het teken staan van de koningsspelen. Alle kinderen zijn die morgen om 11.45 uur vrij. U krijgt daar nog verdere informatie over.

magazine thuis en school

De nieuwste maart 2022-editie van het online magazine Thuis & School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor je klaar.

brief scops


Beste ouder en/of verzorger,

 
Namens de Raad van Toezicht van de SCOPS ontvangt u hierbij het volgende bericht:

Dhr. Jannes Berghout is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht. Vanaf 1 augustus 2022 volgt dhr. Jannes Berghout de huidige voorzitter dhr. Wim Dunsbergen op die in het najaar met pensioen gaat.
 
Dhr. Jannes Berghout is op dit moment directeur-bestuurder op de Ds. G. Voetiusschool in Katwijk en daarnaast voor een drietal basisscholen verantwoordelijk voor de financiën. De Raad van Toezicht van de SCOPS is blij met de benoeming en ziet in hem de juiste persoon om de solide organisatie verder uit te bouwen. Eén van de eerste opdrachten voor de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur is het opstellen van het nieuwe strategische beleid voor een periode van vier jaar. Met de komst van dhr. Jannes Berghout en het strategische beleid voor 2023- 2027 wordt een nieuwe fase ingeluid.

Afscheid en welkom

Met ingang van 1 april heeft juf Priscella de Anne de Vriesschool verlaten. Ze is verhuisd naar Aalsmeer. We vinden het jammer dat ze is vertrokken. We wensen haar op haar nieuwe plek een hele fijne tijd toe.

WELKOM
We zijn blij dat we per 1 april een nieuwe collega hebben kunnen benoemen. Juf Donna is gestart in groep 6b op de locatie Deltalaan.

gebedskring

Ook de komende maanden komen we bij elkaar om te bidden voor de leerlingen, leerkrachten en dat wat speelt rondom school. We zijn momenteel met een groep van 6 moeders, meerdere bidders zijn van harte welkom.

We komen nog bij elkaar op
 
- 11 mei
- 8 juni

We starten om 08.30 uur en verzamelen in de hal van school (locatie Deltalaan) onderaan de trap.

Maaike de Groot verzamelt lege pennen, lege vulpennen, lege kleurstiften, lege markeerstiften en correctie produkten. Ze zijn geld waard. Ze kunnen gerecycled worden op een milieuvriendelijke manier. Maaike steunt hiermee de projecten van Woord en Daad.

Op school zal er een doos komen te staan waar alle lege produkten in gedaan kunnen worden.

zending

Schooljaar 2021-2022 ondersteunen wij de Diaconale Adoptie Commissie (DAC) van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en Stichting Plan. Iedere maandagmorgen wordt er in alle groepen geld opgehaald voor de zending.

Soms wordt een sponsorprogramma voor een kind om de een of andere reden gestopt. Dan krijgen wij een ander kind toegewezen. Zo zijn er de afgelopen tijd wat wijzigingen doorgevoerd. Op dit moment sponsoren wij kinderen uit Haïti (2x), Colombia, Bangladesh en Egypte.

We hebben minimaal € 147,- per maand nodig om deze kinderen te blijven ondersteunen.

In de maand maart is er € 193,- opgehaald.

Anne de Vriesschool | Nieuwsbrief april 2022