Overblijven
De Anne de Vriesschool biedt overblijven aan op de volgende dagen:
 • maandag
 • dinsdag
 • donderdag
 • vrijdag
Wilt u uw kind als vast bij de overblijf aanmelden of voor eenmalig, dan kan dit via het mailadres overblijf@annedevriesschool.nl of via de schoolapp. Uw zoon/dochter kan alleen overblijven mits wij een compleet ingevuld en ondertekent toestemmingsformulier overblijf hebben. U kunt dit opvragen bij de overblijfkrachten, de conciërge of aanvragen via het mailadres van de overblijf.

KOSTEN
De kosten voor het eenmalig overblijven is per kind €2,25. Als uw kind komt overblijven, geef dan het gepaste bedrag contant mee in een envelop, voorzien van de naam en de groep waar uw kind in zit.

U kunt voor kinderen die vast overblijven een ‘strippenkaart’ aanschaffen voor 10x overblijven, deze kost € 17,50. Onder vast overblijven verstaan wij dat uw kind minimaal eens in de 2 weken overblijft. Blijft uw kind wel regelmatig over maar niet op vaste dagen, dan is het NIET mogelijk hier een strippenkaart voor te kopen. U moet uw kind dan elke keer apart opgeven als eenmalige overblijver en hiervoor dan € 2,25 betalen. Strippenkaarten kunnen niet gedeeld worden, voor elk kind moet een aparte strippenkaart gekocht worden. U krijgt van de overblijf per e-mail of telefonisch als er geen e-mail voorhanden is, te horen wanneer de strippenkaart verlopen is. U kunt op 2 manieren betalen voor de strippenkaart:

 • Via een overboeking. Op rekeningnummer: NL69 RABO 0300 0784 98 t.n.v. VCOPS te Sliedrecht OVV de naam van uw kind, de school en de groep. Na betaling ontvangt u een kwitantie.
 • Via contante betaling op school. Het geld stopt u in een gesloten envelop voorzien van de naam van uw kind, de datum en de groep. De envelop dient u persoonlijk te overhandigen aan één van de overblijfouders of ’s ochtends bij de conciërge.
Bij eventuele problemen met betalingen, om welke redenen dan ook, kunt u contact opnemen met Jeanette den Boer (overblijf coördinator):

Loopt uw kind kind meer dan 5 betalingen achter dan zien wij ons genoodzaakt de heer Van Andel als tussenpersoon in te schakelen.

ETEN
De kinderen krijgen van thuis brood en drinken mee voor de overblijf. Graag in een broodtrommel. Op school is een koelkast aanwezig, de spullen hiervoor kunt u in de hal in de desbetreffende krat neerzetten, waarna het door de conciërge in de koelkast gezet zal worden. De overblijfmoeders zullen het daarna weer uitdelen. De kinderen uit groep 1, 2 worden opgevangen als ze uit hun lokaal komen. De andere kinderen komen zelf naar de overblijfruimte. Wij hanteren een aantal gedragsregels:

 • We bidden voor het eten en danken na het eten.
 • Tijdens het bidden en danken zijn we stil.
 • Onder het eten blijven we zitten en wachten tot iedereen klaar is.
 • De kinderen moeten minimaal 1 boterham opeten, meer mag maar hoeft niet. Na de boterham mogen ze eventueel een snoepje of iets anders lekkers van thuis opeten.
 • Chips, lolly’s, kauwgum, limonade met prik en energie dranken zijn niet toegestaan en worden weer mee terug naar huis gegeven.
 • Na het eten gaan de kinderen, onder begeleiding, bij goed weer buiten spelen. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.
 • De kinderen van 1 en 2 worden om 12.45 uur door ons in de klas gebracht. Zo houden we het overzicht. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan in de rij staan waar ze naar binnen moeten, om door de leerkracht opgehaald te worden.
 • De school- en klassenregels worden ook gehanteerd op de overblijf.
Indien het regelmatig voorkomt dat uw kind regels overtreed, nemen wij contact met u op.

BUITENSPELEN
Bij goed weer gaan we altijd naar buiten. De kinderen mogen spelen met het speelgoed wat buiten staat of door de overblijf aangeboden wordt. Ook mogen ze op eigen verantwoording speelgoed van thuis meenemen met uitzondering van alle spelcomputers en mobiele telefoons. Deze worden door ons afgenomen en kunnen om 15:15 uur weer bij de leerkracht worden opgehaald. De overblijfkinderen mogen NIET van het plein af. De hekken blijven tot 12:45 uurgesloten en worden dan door de pleinwacht (leerkracht) geopend. Uw kind mag onder geen enkele omstandigheid van ons het schoolplein verlaten als het die dag is aangemeld voor de overblijf. Ook niet als het bijvoorbeeld de gymkleding is vergeten en wel een sleutel van huis heeft.

* Let op: Geef uw kind met erg warm weer bescherming tegen de zon mee en extra drinken!

AANMELDEN/AFMELDEN
U wordt dringend verzocht uw kind bij afwezigheid af te melden. Dit voorkomt voor ons onnodig zoeken. Als u bent vergeten uw kind tijdig af te melden dan zijn wij genoodzaakt deze dag toch in rekening te brengen. Dit geldt ook als u tijdens schooltijden op vakantie gaat en uw kind niet heeft afgemeld. Afmelden bij de leerkracht is niet automatisch afmelden voor de overblijf.

Aan- en/of afmeldingen kunt u alleen via het volgende mailadres doen: overblijf@annedevriesschool.nl. De mail wordt tussen 8.00 en 11.00 uur bekeken. Mocht u later mailen dan wordt dat pas de volgende ochtend gelezen. Op zaterdag en zondag wordt er geen mail bekeken. Alleen in noodgeval kunt u bellen naar de onderstaande nummers: