Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Kinderopvang

In samenwerking met Eigenwijs Kinderopvang bieden we voor- en naschoolse opvang aan tijdens de schoolweken en eventueel vakantieopvang tijdens de schoolvakanties. Eigenwijs is een kinderopvangorganistatie die al een aantal jaren actief is in Sliedrecht.

Het bijzondere van de samenwerking met Eigenwijs is dat de buitenschoolse opvang, kinderopvang en peuteropvang binnen de muren van de Anne de Vriesschool wordt gerealiseerd. De kinderen worden dus in de eigen omgeving opgevangen. Vervoer naar een BSO-locatie of kinderopvang elders in het dorp is niet meer nodig. En minstens zo belangrijk: de opvang vindt plaats in een pedagogisch klimaat en met de christelijke identiteit die passen bij de Anne de Vriesschool.

Voorheen betaalden ouders een ouderbijdrage voor een peuterspeelzaal. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie en vraagt u een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld gezinnen met kostwinnersmodel of ouders met een uitkering) blijft de gemeente de opvang financieren en betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage.

Meer informatie over Eigenwijs vindt u ook op hun website .