NOVEMBER 2018
Woensdag 14 zijn groep 7 en 8 allebei op een eigen techniekroute geweest langs bedrijven in Sliedrecht. We hebben een super leuke ochtend gehad en een hoop geleerd over straatje leggen, riolen aanleggen, dieselmotoren, keermotor, alarmeren bij ouderen en de brandweer. 

M
aandag 19 en dinsdag 20 november is groep 8 naar de Lage Waard geweest. Op maandag hebben zij verschillende lessen gevolgd op de locatie Vijzellaan. Dinsdag hebben zij workshops gevolgd op de locatie Keijzerweg. Beide middagen waren erg leuk en was een leuke manier om kennis te maken met de Lage Waard.

Momenteel werken we in de klas met thema geloof. Daarbij komen de vijf wereldgodsdiensten aan bod. Woensdag 28 en vrijdag 29 november hebben groep 7 en 8 een bezoek gebracht aan verschillende kerkelijke gebouwen. Zo zijn we op woensdag naar de Grote Kerk in Sliedrecht geweest en op vrijdag naar de Dijksynagoge.