Identiteitscommissie
De identiteitscommissie krijgt van school de gelegenheid om ‘mee te denken’ over de christelijke identiteit van de school. Op maatschappelijk en cultureel terrein zijn er veel veranderingen, die een beroep doen op onze mening. Hoe willen wij als christelijke school naar buiten treden? Hoe profileren wij ons? De identiteiscommissie wil helpen hoe je als ouder en leerkracht de identiteit vorm kan geven.

Door de jaren heeft deze commissie vorm gegeven aan de identiteit door met elkaar over verschillende onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld over wat er allemaal de school binnenkomt aan rages, het meedenken over de godsdienstmethode en het uitzoeken van geschikte boeken voor de schoolbibliotheek. De commissie wil geen regels opleggen, maar alleen een advies geven over bepaalde zaken. De commissie bestaat uit ouders en leerkrachten.

LEDEN VAN DE IDENTITEITSCOMMISSIE

Namens de ouders:
  • Dhr. Z. Brinkman
  • Mw. A. van Vliet
Namens het personeel:
  • Mw. R. Elsinga (leerkracht groep 8c)
Als u een vraag heeft of u wilt een onderwerp bespreken die de identiteit raakt, dan kunt u dit voorleggen aan de commissie. Zij horen graag van u!

e: identiteitscommissie@annedevriesschool.nl