Deze website maakt gebruik van cookies

De cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Groep 6a

Welkom op de pagina van groep 6a. Op deze pagina vindt u handige informatie over de groep. Uiteraard houden wij u gedurende het schooljaar via de Parro app, de nieuwsbrief en de vrijdagmail op de hoogte. Heeft u vragen, dan kunt u altijd even na schooltijd langskomen of telefonisch contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Juf Leontien en meester Serge

parro app

Actuele informatie ontvangt u via de app. Daarnaast kunt u uw privacy voorkeuren aangeven, ziekmeldingen doorgeven, inschrijven voor oudergesprekken, de agenda bekijken of een berichtje sturen naar de leerkracht(en). Elke vrijdag ontvangt u via de app de weekbrief.

schooltijden

maandag

08.30 - 14.30

dinsdag

08.30 - 14.30

woensdag

08.30 - 12.30

donderdag

08.30 - 14.30

vrijdag *

08.30 - 14.30

 • De periode na de meivakantie tot de herfstvakantie zijn de kinderen op vrijdag om 12.30 uur uit.

binnenkomst kinderen

Om 08.20 uur gaat het hek van het schoolplein open en kunnen de kinderen naar binnen. Ouders nemen afscheid bij het hek. De kinderen lopen rustig het plein op en gaan direct naar binnen waar de leerkracht hen opwacht in het klaslokaal. Er is een pleinwacht om dit te begeleiden.

identiteit

De leerkracht opent en eindigt de dag met gebed. Drie keer per week is er een Bijbelverhaal en maken de kinderen om de week op vrijdag een verwerking.

eten en drinken

Rond 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze. Het eten en drinken nemen ze mee in een rugzak die onder de kapstok wordt gezet. Op donderdag is het fruit- en groentedag! Deze dag graag alleen fruit of groente meegeven. We draaien een continurooster. Alle kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag op school. We vragen u een gezonde lunch mee te geven. Geen snoepjes.

huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen huiswerk. Het doel hiervan is dat ze aan het eind van de basisschool weten hoe ze moeten plannen. Per leerjaar leren wij op school vier leerstrategieën aan. Het toepassen van de strategieën leren de kinderen door het werken aan presentatievaardigheden en tekstverwerking en de toepassing hiervan. We leren de volgende strategieën:

 • Gehoor
 • Kleurmethode
 • Controller
 • Signaalwoorden

Daarnaast krijgen ze huiswerk op maat. Soms is dat hetzelfde voor iedereen, maar het kan ook per kind. Vast huiswerk in groep 6:

 • Boekbespreking
 • Topo Alles-in-1: Nederland
 • Werkwoordspelling
 • Rekenen

alles-apart

Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5 t/m 8. De spellingcategorieën, de werkwoordspelling, de grammaticaregels en de leesstrategieën worden op een overzichtelijke manier uitgelegd en geoefend. De hoofdzaak is taalregels leren en oefenen. Helder en duidelijk.

alles-in-1

Alles-in-1 staat voor integraal onderwijs. De vakken worden niet meer los van elkaar aangeboden, maar d.m.v. thematisch onderwijs komen de vakken in samenhang met elkaar aan bod. De volgende vakken zijn in de methode verwerkt:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Taal
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Engels
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek en drama

taakspel

Met Taakspel stimuleren we gewenst gedrag. Dit verbetert de sfeer in de klas. De leerlingen houden zich beter aan de klassenregels en onrustig en storend gedrag neemt af.

redzaamheid en expressie

’s Middags werken de kinderen aan vakken zoals verkeer, sociale vaardigheden, muziek, drama, tekenen en handvaardigheid.


gym

De gymles is op maandag van 09.30 tot 10.25 uur in De Basis. Daarnaast heeft de groep één keer per week een half uur dans/drama. Als uw kind geen sportkleding én sportschoenen bij zich heeft, dan mag hij/zij in verband met hygiëne en veiligheid niet mee naar de gym.

absentie melden

Als uw kind ziek of afwezig is, dient u dit tussen 08.00 en 08.30 uur aan ons door te geven. Dit kan via de Parro app. Is dit niet mogelijk dan via het e-mailadres van de leerkracht of telefonisch.

Tel: Locatie Baanhoek West: 0184 - 689 337.

zending en adoptie

Elke klas ‘zorgt’ voor een sponsorkindje. Iedere maandagmorgen staat er een bakje klaar om geld te doneren voor ons sponsorkindje.