Januari

Deze maand werken we over geschiedenis en wat is dat eigenlijk. Vroeger, tegenwoordig en toekomst. Deze week hebben we gewerkt over de middeleeuwen met de kastelen.

Met spelling vooral eeuw uw en ieuw en woorden met 2 klankgroepen zoals kasteel enz.. 

Rekenen: klok digitaal en analoog hele en halve uren.

Wisselgeld in hele euro’s. We oefenen de sommen over het 10 tal + en -.

Januari is tevens de toetsmaand van het leerlingvolgsysteem.

 Binnenkort dus de gespreksavonden hierover.


Verkeer: 

De temperaturen zijn flink gedaald. Natuurlijk hopen wij dat, ondanks de kou, veel mensen de fiets blijven verkiezen boven de auto. Zeker voor het brengen van uw kind naar school!

Mocht u toch de auto moeten gebruiken, zorg dan dat alle ruiten ijs- en sneeuwvrij zijn. 

  

Voor de voorjaarsvakantie willen we met elkaar naar het Sliedrechts museum op de Kerkbuurt.