December
We leerden in de week van 10 december over Divali en Chanoeka, feesten van het licht, we leerden waarom sommige landen ramadan en suiker feest vieren. Ook maakten we uitnodigingen maken en spraken en lazen wat er allemaal nog meer bij feesten in het algemeen hoort. Zo kwamen we erop om zelf mooie kleding te maken die we vandaag in een show aan onze ouders (als publiek) lieten zien. Deze week maakten we ook de info en -begrijpend lezentoets. Volgende week worden alle geleerde spellingsitems door elkaar getoetst. Wist u dat er sinds kort ook door 17 kinderen uit de klas op donderdagmiddag tutor gelezen wordt met leerlingen van groep 8. 

Rekenen: Deze week vooral aan de tafels gewerkt en kennis gemaakt met een tabel

Godsdienst: Inmiddels zijn we tijdens de vertellingen gekomen tot aan keizer Augustus die zijn inwoners wil tellen en Jozef en Maria op weg naar Bethlehem.

We zeggen voor advent dagelijks het volgende versje op:

Vier kaarsen die te wachten staan.

Vier kaarsen die straks branden gaan.

De één na de ander, week na week,

totdat zoals een ieder weet,

de dag aanbreekt,

waarop wij saam

het vrolijk Kerstfeest vieren gaan.

Opa en oma middag: Op maandag 18 februari nodigen we de opa’s en oma’s uit om een bezoek te brengen aan onze klas.